Barneys New York

3.1 Phillip Lim Pashli Clutch
3.1 Phillip Lim
Pashli Clutch
$495.00
3.1 Phillip Lim 31 Minute Cosmetic Bag
3.1 Phillip Lim
31 Minute Cosmetic Bag
$295.00
3.1 Phillip Lim Pashli Small Clutch
3.1 Phillip Lim
Pashli Small Clutch
$425.00
3.1 Phillip Lim Wednesday Medium Boston Satchel
3.1 Phillip Lim
Wednesday Medium Boston Satchel
$950.00
3.1 Phillip Lim 31 Second Pouch
3.1 Phillip Lim
31 Second Pouch
$375.00
3.1 Phillip Lim Large East West Depeche Clutch
3.1 Phillip Lim
Large East West Depeche Clutch
$850.00
3.1 Phillip Lim Small 'Cash Only' E/W Depeche Clutch
3.1 Phillip Lim
Small 'Cash Only' E/W Depeche Clutch
$595.00
3.1 Phillip Lim Pashli Zip-around Wallet
3.1 Phillip Lim
Pashli Zip-around Wallet
$315.00
3.1 Phillip Lim Pashli Cell Wallet
3.1 Phillip Lim
Pashli Cell Wallet
$225.00
3.1 Phillip Lim Wednesday Medium Boston Satchel
3.1 Phillip Lim
Wednesday Medium Boston Satchel
$1,095.00
3.1 Phillip Lim Small E/W Depeche Clutch
3.1 Phillip Lim
Small E/W Depeche Clutch
$695.00
3.1 Phillip Lim Pashli Zip-Around Wallet
3.1 Phillip Lim
Pashli Zip-Around Wallet
$350.00